Fonden af 24. december 2008

  

Det er fondens formål at støtte organisationer og/ eller projekter i Danmark og udlandet,der arbejder med

 Udsatte børn i Danmark og i resten af verden, at støtte og hjælpe befolkninger i nød.

 Ofre for menneskeskabte katastrofer og ofre for krigshandlinger.

 At hjælpe truede dyr.

 

 Fonden kan søges ved at sende en kort ansøgning til:

 Fonden af 24. december 2008

 Vejrøvej 4

4652 Hårlev

Ansøgningen skal indeholde En beskrivelse af hvad pengene skal bruges til samt
beløbsstørrelse og SE/ CVR nummer på den søgende virksomhed/ organisation.

Budget vedlægges hvis muligt